ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว

เลขที่ 23 หมู่ 2 บ้านหนองเหียง ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทรศัพท์ 054-261167, 054-261256


ติดต่อผู้บริหาร 24 ชั่วโมง
เบอร์โทร.084-2290313